בית החולים שניידר

תודה על הערב שחיבר אותנו לשירה, לנשמה ולאהבה .
היה כיף , שיהיו הרבה ערבים כאלה,אוהבים ושמחים